Branninstruks for Siljanhallen

  1. Brann må straks varsles brannvesenet over telefonnr. 110
  2. Få ut alle som befinner seg i lokalet og ev. andre som er truet av røyk og brann.
  3. Forsøk å slokke med utstyret som finnes i lokalet.
  4. Lukk vinduer og dører.
  5. Møt og informér brannvesenet.
Last ned branninstruks