Søknad om fritak for treningskontingent

Siljan IL har en ordning der man kan søke om fritak eller delvis fritak for betaling av treningskontingent.

For å søke laster du ned søknadsskjemaet, fyller det ut og sender det til klubbens postboks. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Hovedstyret Siljan IL
22.01.15

Last ned søknadsskjema for fritak