Hovedstyret 2020-21

FUNKSJON NAVN TELEFON E-POST
Leder Johan Smit 922 95 839 post@siljanil.no
Nestleder
Leder fotballstyret
Informasjonsansvarlig
Frode Berg 992 39 765 frode.berg@skole.skien.no
Kasserer
Sponsoransvarlig
Anita Solvang 909 66 697 solvanghole@yahoo.no
Sekretær
Tilskuddsansvarlig
Marius Torblå 962 35 665 mariustorbla@yahoo.com
Anleggsansvarlig Thomas Høiseth 971 68 589 thomas.hoiseth@huh.no
Anleggsansvarlig Kristian Trainer 904 05 316 trainerkristian@hotmail.com
Anleggsansvarlig
Politiattestansvarlig
Stian Lønberg 948 17 424 stloenbe@online.no
Styrkeromansvarlig William Christensen 468 39 500 williamec68@gmail.com
Leder skistyret Kristian Hyni 454 64 954 kristian.hyni@gmail.com
Leder ungdomsutvalget
Leder ungdomsklubben Adrian Husby 458 68 667 husby87@gmail.com
Leder svømming Dana Goldbach 479 06 887 danagoldbach@hotmail.com
Leder Lek og gøy/
idrettsskole
Merete Marker Hauge 907 22 611 meretemh@hotmail.com
Leder damegruppa Gro Dahler 908 31 072 grdahler@online.no
Organisasjonssekretær/
Utleieansvarlig
Elin Gutterud 419 26 347 elingu73@gmail.com