Ungdomsutvalg

Formål

Formål med ungdomsutvalget er å gi ungdommen mulighet til å påvirke hva Siljan IL bør gjøre, slik at Siljan IL blir en bedre plass for all ungdom i Siljan. Hvordan ønsker ungdommen å ha det i vår klubb? Hva kan vi gjøre for å motvirke frafall og få flere til å være aktive lenger? Ungdom er en undervurdert ressurs!

Ungdomsrepresentant

Ungdomsrepresentanten i hovedstyret leder ungdomsutvalget og

  • har ansvar for å gi ungdommens syn på saker vedrørende Siljan IL
  • kan uttale seg i saker vedrørende fotball, ski og andre aktiviteter som angår ungdommen
  • kan komme med ideer hvor Siljan IL kan forbedre seg
  • kan innstille søknader for aktivitetsmidler til ungdom

Leder og kontaktperson: Kristian Hyni