Sponsorutvalg

Medlemmer

Sponsorutvalget består av

  • Ingrid Solberg / Frode Abrahamsen (leder)
  • Ellinor Kjær Holt
  • Martin Pedersen (fotball)

Oppgaver og ansvar

Sponsorinntekter er vedtatt sentralisert og er felles for Siljan IL. Det er fortsatt rom for sponsing av deltakelse på cup/aktivitet for det enkelte lag innen gitte rammer.

Sponsorutvalget er overordnet ansvarlig for alle sponsoraktiviteter i Siljan IL. Hovedstyret og de største undergruppene bør være representert i utvalget som har følgende oppgaver

  • Kontaktpunkt for løpende avklaringer (kontinuerlig)
  • Grunnlag for sponsorbudsjett (årlig)
  • Strategi og utarbeidelse av sponsorprogram (årlig)
  • Rapportering av sponsorsalg til styret (kvartalsvis)
  • Ansvarlig for utarbeidelse av sponsormateriell og nettsider
  • Avgjøre hvordan og i hvilken rekkefølge sponsorer skal vises (kontinuerlig
  • Ansvarlig for at reklameskilt er satt opp i henhold til avtale