Kunstgressbanen

Etter å ha vært snakket om det i mange år og deretter planlagt, kom arbeidet med ny kunstgressbane i Siljan i gang våren 2012. Driftige entreprenører stod for grunnarbeidet, mens leggingen av selve gresset var dugnadsarbeid der mange stilte opp – både med muskelkraft og traktor. Etter drøye to måneders arbeid stod banen ferdig – en bane som holder høy standard på alle måter. Kostnadene ble fordelt mellom Siljan Idrettslag, Siljan kommune og spillemidler.

Siljan IL takker alle som har vært med og bidratt – enten økonomisk eller på dugnad!