Regler for styrkerommet

Regler for trening

 1. Det er 16 års aldersgrense.
 2. Alle som trener må registrere seg i permen (på hylla) før de begynner å trene. Er det skader, mangler, rot osv – skriv det opp.
 3. Det er alles ansvar at det er ryddig i styrkerommet:
  1. Legg manualer tilbake på plass!
  2. Heng tau/reimer tilbake på krokene!
  3. Kast søppel!
 4. Styrkerommet skal brukes til å trene i – ikke bruk rommet til oppholdsplass.
 5. Vis hensyn til andre som trener der.
 6. Husk å lukke vinduet, skru av musikken, slukk lyset og slå på alarmen før du går.

Regler for nøkkelkortet

Styrkerommet i Siljan Idrettslag er et ubetjent styrkerom hvor medlemmene gis adgang via et gyldig nøkkelkort. Alle medlemmer må ha nøkkelkort som er aktivt i avtaleperioden.

 1. Nøkkelkortet er personlig. Medlemmer kan ikke låne bort nøkkelkortet til andre eller ta med andre på trening som ikke betaler. Brudd på regelen medfører at nøkkelkortet deaktiveres. Ved gjenåpning av nøkkelkortet påløper et gebyr på kr. 100,- . Ved gjentatte overtredelser, vil det medføre utestengelse fra styrkerommet hele resterende avtaleperiode.
 2. Med nøkkelkortet følger det en personlig 4-sifret kode. Denne koden velger brukeren selv ved mottak av kortet. Koden må brukes sammen med nøkkelkortet for å kunne åpne døren til styrkerommet.
 3. Nøkkelkortet brukes til å registrere aktiviteten på styrkerommet, og eget nøkkelkort skal benyttes uansett om døren er åpen, eller du kommer sammen med andre medlemmer.
 4. Medlemmet kan ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren, etter å ha åpnet den med sitt personlige nøkkelkort!
 5. Dersom feil kode tastes 3 ganger, så vil nøkkelkortet deaktiveres. Dersom nøkkelkortet er deaktivert eller koden er glemt, så må bruker ta kontakt med Heidi T. Flatebø (heidi@flatebo.no / 97 12 69 91) for å aktivere kortet og/eller få ny kode.
 6. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-.
 7. Medlemmet plikter å forlate styrkerommet innen oppsatt stengetid. Stengt mellom 22.00 -06.00.