Idrettsskole

  • 1,5-2 år (foreldre og barn)
  • 3-4 år
  • 5-6 år
Vi synger, danser, springer, balanserer, hopper, krabber og klatrer. Vi blir kjent med alt utstyr som fins i en idrettshall (ball, tau, rokkering m.m.), vi lærer nye bevegelser (hoppe med to bein, stå på ett bein, stupe kråke med eller uten hjelp m.m.) og leker enkle leker (f.eks. bjørnen sover).
Vi springer, hopper, klatrer, balanserer og begynner med enkle ferdigheter (stupe kråke, kaste ballen, fange ballen m.m.). Vi blir kjent med ustyr og det man kan bruke ustyret til (ball – fotball, tau – hoppe tau, rokkering – rokke ringen m.m.). Vi leker leker (bjørnen sover, napper halen, alle mine barn kom hjem m.m.).
Vi springer, hopper, klatrer, balanserer og begynner med enkle regler og kombinasjoner (tre skritt med en ball – basketball, håndball, tilløp – lengdehopp, høydehopp m.m.). Vi skal bli kjent med bevegelser fra turn, ballspill og friidrett.

Kontaktperson er Merete Marker Hauge

Se medlemspriser og treningsavgift for idrettsskolen