Bli med og legg planer for klubben!

I Siljan IL har vi i noen år nå hatt gode styringsverktøy som blant annet en solid handlingsplan som vi jobber etter. Selv om mye fungerer bra i dag, ønsker vi å bli mer bevisst på hva dere i klubben synes er viktig.

Sammen med dere ønsker vi å gå gjennom dagens planer for å se om vi bør gjøre endringer. Vi vil sammen stake ut kursen for de neste årene. Vi  ønsker at flere enn de i styret skal være med på dette. Da kan vi legge til rette for tiltak som er enda mer i tråd med medlemmenes ønsker og bidra til å skape et enda bedre aktivitetstilbud, bedre miljø og et godt ”indre liv” i klubben. Dette gjelder både for undergruppene og for Siljan IL som helhet.

Vi setter av en kveld, men ser hvor langt vi kommer og om det blir behov for en økt til.

29. januar kl. 18.00

og holder på til ca kl. 21.00.
Enkel bevertning.

Hvis du kommer vil du:

  • Bli enda bedre kjent med andre i klubben
  • Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i klubben
  • Bidra til at klubben arbeider med konkrete tiltak som er i tråd med medlemmenes ønsker

Hvem kan komme?
Trenere, styremedlemmer, foresatte, lagledere, utvalg og alle som er glad i klubben vår!

Vi ønsker dine meninger, tanker og ideer – bli med!

Hilsen hovedstyret

Check Also

Takk for innsatsen, alle sammen!

Etter at snøen forsvant, ble Siljan Idrettspark gjort klar for sesongen i kveld. Det ble …