Siljan IL søker styreleder

Siljan IL skal ha ny styreleder fra 1. juli 2018 etter at nåværende styreleder Johan Smit sa seg villig til å fortsette etter årsmøtet i mars og frem til 30.06.18.

Siljan IL skal ha ekstraordinært årsmøte torsdag 21. juni, og da er den eneste saken som skal opp styreleder.

Litt om Siljan IL:
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og en viktig aktør for å skape aktivitet blant store og små, unge og gamle.
Siljan IL har flere undergrupper med sine ledere, og styreleder Siljan IL er leder over disse igjen.
Siljan IL eier og drifter lysløypa, Siljanhallen og kunstgressbanen i Siljan Idrettspark.

Under følger leders ansvar i følge vår organisasjonsplan:
Leder Siljan IL – arbeidsoppgaver leder

Hovedoppgaver
Overordnet ansvar for at organisering, aktiviteter og økonomistyring gjennomføres i henhold til lover og regler som gjelder for idrettslag.
Forbereder og leder styre- og arbeidsutvalgsmøter
Organisere det administrative arbeidet i klubben
Forberede årsmøte
Sørge for å gjennomføre årsmøtevedtakene
Oppfølging av undergrupper sammen med nestleder
Koordinere budsjettering og oppfølging av budsjettet
Kontaktperson mot kommunen
Kontaktperson mot Sparebanken1 Telemark
Representere Siljan IL i det offentlige rom og overordnede organer.
Registrering Brønnøysundregisteret
Oppdatering av handlingsplan
Representerer Siljan IL utad, og kan inngå bindende avtaler på vegne av idrettslaget gjennom signatur og prokura.

 

Meld fra til nestleder Frode Berg, 99239765, ved interesse for ledervervet.

Check Also

Takk for innsatsen, alle sammen!

Etter at snøen forsvant, ble Siljan Idrettspark gjort klar for sesongen i kveld. Det ble …