Klubbsamarbeid Storm BK og Siljan IL fotball, 2022-2024

Skien/Siljan 02.03.2022

 Klubbsamarbeid Storm BK og Siljan IL fotball, 2022-2024

Storm BK og Siljan IL fotball blir samarbeidsklubber for de kommende tre sesongene: 2022-2024. Klubbene har hatt dialog gjennom de respektive styrer og sportslig utvalg siden i høst, og samarbeidsavtalen er innvilget og godkjent av NFF Telemark.

Samarbeidsavtalen skal omfatte følgende alderskull (etter avtale):

 • Lagsamarbeid (kamp og trening): 13-16/17 (gutter/jenter) år.
 • Treningssamarbeid: 10-12 år (fra 7’er-fotball).

Bakgrunn:

Vår intensjon for ønske om formalisert klubbsamarbeid er at vi ser viktigheten av dette i arbeidet med å beholde flest mulig spillere lengst mulig. Vårt mål med et klubbsamarbeid er å kunne tilby flere spillere et tilpasset og helhetlig aktivitetstilbud, både når det gjelder trening og kamp.

Klubbene har samarbeidet – formelt og uformelt – ved flere anledninger de siste årene, blant annet gjennom lagsamarbeid, men aldri noe formalisert over flere år.

Vi ser at det å stille lag i alle årsklasser er utfordrende, og samarbeid kan være et godt grep for å holde spillerne og frivillige i fotballen lenger. Siljan har hatt samarbeid med Storm og Fossum på enkeltkull de siste årene, mens Storm har hatt samarbeid med blant andre Gjerpen i tillegg til Siljan.

Med formalisert samarbeid mellom klubbene, vil det være mye mer forutsigbart både for spillere, foresatte, trenere, lagledere, andre frivillige og den enkelte klubbs styre og sportslige utvalg når man planlegger og gjennomfører sesongene.

 

Vi ønsker å oppnå følgende med klubbsamarbeidet:

 • Større treningsgrupper – som kan gi bedre muligheter for alle
 • Bedre muligheter for å stille lag i alle årsklasser – både for jenter og gutter
 • Mulighet for å differensiere kamp- og treningstilbud – slik at alle møter utfordringer og føler mestring på sitt nivå
 • Treningssamarbeid for yngre fotballspillere, slik at treningsgruppene blir større
 • Beholde spillerne lengst mulig, slik at den enkelte klubb kan stille egne seniorlag og G19/J19
 • Storm er sertifisert som Kvalitetsklubb, mens Siljan har i sine planer at klubben skal se nærmere på dette, og kan da dra god nytte av Storm sine erfaringer og kunnskaper
 • Klubbene opprettholder sine medlemmer
 • Samarbeid, og samtidig opprettholde lokal tilhørighet
 • Positivt med tanke på å løse banekapasitet i forhold til kamper og treninger
 • Felles utdanning av barne- og ungdomstrenere og klubbdommere

 

Praktisk:

 • Bratsberg Idrettsplass og Siljan Idrettspark skal benyttes til treninger og kamper
 • Drakter: Hjemmedrakt: Blå med hvite armer. Hvit shorts og blå strømper. Begge klubbers klubblogo, og felles sponsorer. Storm og Siljan med noen ekstra sponsorer. Bortedrakt: Helhvit. Hvit shorts og blå strømper. Begge klubbers klubblogo, og felles sponsorer. Storm og Siljan med noen ekstra sponsorer.
 • Treningsdresser (årskull med felles lag): klubbene bruker samme modell per i dag, og på denne skal det trykkes begge klubbnavn på ryggen, begge klubbers logo foran sammen med felles sponsorer. Storm og Siljan med noen ekstra sponsorer.
 • Klubbdugnader, medlems- og treningskontingent:
  Medlems- og treningskontingent: følger den enkelte klubbs satser.
  Klubbdugnader gjennomføres i den enkelte klubb.

—-

Oppstart:
Klubbsamarbeidet er praktisk sett i gang. 2008-kullet, gutter, skal denne sesongen ha samarbeidslag i G14-klassen, to lag.
Andre aktuelle kull kan starte opp samtrening etter dialog og avtale med sportslig leder i begge klubber.

—-

Vi ser frem til å samarbeide med et felles mål om å holde barn, unge og voksne lengst mulig i fotballen – og skape et godt miljø de ønsker å være en del av.

 

På vegne av Storm BK og Siljan IL fotball
Stian Lauritzen, leder Storm BK
Frode Berg, leder Siljan IL fotball

Check Also

Årsmøte Siljan IL, torsdag 14. mars

Torsdag 14. mars klokka 18.00 er det årsmøte i Siljan IL. Sted: Siljanhallen. Velkommen! Se …