Gressbanen

På den tidligere grusbanen ble det anlagt gressbane da kunstgressbanen ble bygd våren 2012.

Jord fra den gamle gressbanen ble flyttet over til grusbanen, og deretter sådd med gress. Gressbanen fremstår som meget god og blir brukt som avlastningsbane når det er fullt på kunstgresset. Finansieringen av gressbanen er utelukkende spillemidler.