Om fotballgruppa

Siljan fotball jobber ut fra en egen sportsplan, som revideres hvert år.

Vi jobber etter følgende visjoner:

  • «Samhold gjennom mestring og trivsel» (Siljan ILs visjon)
  • «Flest mulig, lengst mulig» (Siljan fotballs visjon)
  • «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» (NFFs visjon)

Fotballgruppa ligger under hovedstyret i Siljan IL. Fotballgruppa har eget budsjett og regnskap, men dette ligger under hovedstyret, slik resten av økonomien i SIL gjør. Fotballgruppa har eget styre som tar de fleste avgjørelsene i eget styre, men gjelder det saker som vedrører hovedlaget går sakene også dit.

Vi starter opp med fotballtilbud til de kommende 1. klassingene vinteren/våren før de begynner på skolen, og deretter jobber vi for å tilby lag i alle aldersgrupper.

Alle lag (trenere, lagledere og spillere) skal forholde seg til klubbens sportsplan og retningslinjene som er gitt der.

Alle kamper og treninger foregår i Siljan Idrettspark, primært på kunstgresset, men også gressbanen er i bruk. I tillegg har vi mulighet for trening inne i Siljanhallen ved behov/ønske.

 

Se medlemspriser og treningsavgift for fotballgruppa